AJAX - asynchronní JavaScript a XML

Technologie AJAX není nikterak nová záležitost. Ovšem masové rozšíření zážívá AJAX nebo-li Asynchronní JavaScript a XML právě v dnešní době, neboť umožňuje pracovat s jednotlivými částmi www stránek takovým způsobem, aniž by musela být načtena znovu celá stránka. Technologie AJAX je tak schopna odeslat požadované informace serveru a poté provést jeho příkaz, aniž by musela být načtena daná stránka znovu. Pouze se změní část obsahu dané stránky. Na Vašich www stránkách tak může být AJAX obrovským přínosem, kdy například může být AJAX využit v základním menu a bude dynamicky otevírat a zavírat submenu dané položky hlavní menu a návštěvník Vašich www stránek se tak velmi rychle dostane ke všem (sub)položkám v menu.

Příklad prací:

  • dynamické otevírání a zavírání submenu hlavní navigace (ideální řešení pro Váš e-shop)
  • dynamické zpracování dat na stránce např. v podobě interaktivních záložek
  • dynamické zpracování anket bez nutnosti načtení celé www stránky znova