Kódování - tvorba CSS šablony

Tvorba šablon CSS (nebo-li kaskádových stylů) je tvořena kodérem, který zároveň připravuje XHTML šablony. Kaskádové styly CSS nám umožňují velmi efektivně rozdělit obsah (jež je obsažen v XHTML) od formátování textů a dalších prvků (CSS). Tato šablona je připojena k XHTML šabloně a dohromady tvoří základní rámec na němž jsou webové stránky budovány.

Tvorba CSS a XHTML šablon se stále více dostává do popředí zájmu a je i často vyhledávanou službou grafiků a reklamních studií, kteří se primárně zaměřují na tvorbu grafického vzhledu www stránek a potřebují tak samotnou službu na tvorbu CSS a XHTML šablon, které splňují současné požadavky na webové šablony.

Pro tyto příležitosti jsme vytvořili novou službu pod názvem Profi CSS, kde se výhradně věnujeme klientům, kteří mají vlastní grafický návrh a potřebují vytvořit profesionální XHTML a CSS šablony.

Profi CSS Vám nabízí tyto služby:

 • tvorba validních XHTML a CSS šablon
  (šablony vyhovují webovým standardům W3C Valid XHTML 1.0 Strict)
 • šablony jsou optimalizované a přístupné
  (i s vypnutými obrázky je stále zachována čitelnost a rozložení prvků na stránce)
 • šablony jsou tvořeny v beztabulkovém layoutu
  (kostra www stránek není tvořena jednou nebo více vnořenými tabulkami)
 • velký důraz je kladen na optimalizaci kódu pro vyhledávače (SEO)
  (zdrojový kód je uzpůsoben tak, aby odpovídal požadavkům na hierachii jednotlivých prvků v kódu)
 • optimalizace probíhá i po straně datové velikosti nařezaného designu
  (pro každý prvek designu může být vhodnější jiný typ obrázkového souboru - JPG, GIF, PNG)
 • tvorba tiskového stylu
  (ten určí, které prvky z www stránek jsou vytištěny a které naopak zakázány)
 • šablony jsou testovány ve všech majoritních internetových prohlížečích
  (zajistíme shodný vzhled v Internet Explorer 6, Internet Explorer 7, Opera, Mozilla Firefox, Safari...)

Příklad prací:

 • kódování nové CSS šablony www stránek
 • přepracovování Vašich stávajících šablon
 • optimalizace šablon