Laserové léčebné centrum (LLC)

Laserové léčebné centrum (LLC)

Vytvořili jsme:

Vytvořili jsme www stránky s redakčním systémem a 2 jazykovými mutacemi pro první nestátní zdravotnické zařízení zabývající se léčbou spojenou s využitím laserové technologie. Zařízení nese příznačný název - Laserové léčebné centrum.