Moravia Trend - leták

Moravia Trend - leták

Vytvořili jsme:

Vytvořili jsme grafickou podobu propagačního letáku pro společnost Moravia Trend s.r.o. pro prezentaci jejich služeb v oblasti oprav komunikačních zařízení.