Moravia Trend - vizitky

Moravia Trend - vizitky

Vytvořili jsme:

Vytvořili jsme grafickou podobu vizitek pro společnost Moravia Trend s.r.o. Dvě barevná řešení vizitek odrážejí diverzifikaci dvou hlavních oborů podnikání, které se odrazily i do dvou sepárátních webových prezentací.