Orlant

Orlant

Vytvořili jsme:

Naprogramovali jsme www stránky pro společnost Orlant, která je zaměřena na zakázkovou strojírenskou výrobu v oblasti přesného obrábění dílců z oceli, litiny a Al slitin pro automobilový průmysl, železniční vozidla, na výrobu lisovacích zápustek a vstřikovacích forem. Grafický návrh dodal zadavatel MD Communications.