PROBI - exportér českého modrého máku

PROBI - exportér českého modrého máku

Vytvořili jsme:

Vytvořili jsme nové www stránky s redakčním systémem pro společnost PROBI, spol. s r.o., která obchoduje se zemědělskými plodinami českého původu, zejména pak s českým mákem. Webové stránky jsou zpracovány ve dvou jazykových mutacích.